Mistrzostwo Świata w Twórczym Rozwiązywaniu Problemów w Praktyce

Zapewne każdy odpowie, że dwa jest mniejsze od siedem. Skutecznie zaprzeczyły temu Agnieszka Mierosławska z Sopotu i Aleksandra Szeliga z Warszawy. Jako Drużyna reprezentująca Fundację Rozwoju Edukacji i Twórczości z Sopotu & XII LO ZSSiO z Gdańska uczestniczyły w Światowej Olimpiadzie Kreatywności Destination ImagiNation w Knoxville, w USA. Ten program edukacyjny opiera się na pracy zespołowej dlatego większość uczestniczących drużyn liczy do 7 zawodników. Dlatego wszystkie zadania przygotowywane przez organizatorów są przewidziane dla takiej właśnie liczby uczestników. Tymczasem Aga i Ola startując zaledwie we dwie odniosły ogromny sukces – zwyciężając zdobyły Mistrzostwo Świata w Twórczym Rozwiązywaniu Problemów w Praktyce.


                    Aga i Ola                                                                         Każdy chce mieć zdjęcie z Mistrzyniami

Ich rozwiązanie wyzwania improwizacyjnego zaprezentowane na Uniwersytecie Stanowym Tennessee okazało się najlepszym przedstawieniem, zaś w drugiej konkurencji jakim są wyzwania błyskawiczne „na już” zdobyły tyle samo punktów, co inne drużyny 7-osobowe! W łącznej punktacji zwyciężyły w swojej kategorii drużyn studenckich. Tak więc udowodniły, że 2 może być większe od 7! Jest to największy sukces w 7-letniej historii polskiego Destination ImagiNation – OczyMa Wyobraźni…a. Czytaj więcej


Kraina Kreatywności – uznana marka edukacyjna

Fragment publikacji naukowej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego pt.

WYCHOWANIE PRZEZ ŚWIAT FIKCYJNY
DLA ŚWIATA RZECZYWISTEGO

pod redakcją Ewy Rodziewicz i Małgorzaty Cackowskiej

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO – GDAŃSK 2011

Część V
Sztuka jako impuls dla wyobraźni.
[…]

Piotr Odyseyak Niewiadomski

Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku

Dziecko w Krainie Kreatywności.
Odpowiedzialność wyboru wolnych pomysłów.

Dzięki działaniom artystycznym można kształtować i rozwijać inteligencję emocjonalną, ponadto wzmacniać przekonanie, iż bez ponoszenia odpowiedzialności nie można przyznać się do przeżywania buntu, cierpienia i wielu innych negatywnych emocji. Podczas tworzenia dzieł prowadzący ćwiczenia podkreślają znaczenie i możliwości „wolnego wyboru” oraz wyjaśniają różne aspekty „odpowiedzialności tworzenia”. Zajęcia w Krainie Kreatywności mogą być uznane za interesujące i cenne jako uzupełniające w ramach działań terapeutycznych. Ich dodatkowym celem jest ćwiczenie z uczestnikami umiejętności efektywnego otwarcia się na działania jednostkowe i grupowe – umiejętności tak ważnej w relacjach społecznych XXI wieku. Kraina Kreatywności wpisuje się w nurt edukacji realizowanej w ramach nieszablonowych i nowatorskich programów edukacyjnych, które poprzez świat fikcyjny wychowują dla świata rzeczywistego.

Wyprawa do Krainy Kreatywności składa się z trzech etapów, chociaż dla postronnego obserwatora jest to ciąg twórczych doświadczeń przeprowadzanych na żywym organizmie – dlatego każde uczucie jest tutaj tak głębokie i tak istotne.

Pierwszym etapem jest oglądanie wystaw eksponowanych w galerii. W trakcie oglądania dzieł sztuki Mikołaj wydobywa z uczestników interpretacje tego, co widzą, co czują. Właśnie te emocje i wrażenia stają się podstawą zajęć warsztatowych w drugim etapie. Natomiast etap trzeci to omówienie i prezentacja dzieł stworzonych przez uczestników, co jest zakończeniem pobytu w Krainie Kreatywności. Ostatnimi słowami, które zawsze słyszą uczniowie, są podziękowania od prowadzących „za nowe inspiracje, których dostarczyli im uczestnicy” oraz wypowiadane niezmiennie przez Mikołaja gratulacje i słowa: „wszyscy jesteście artystami i nie bójcie się tworzyć!”.

Celem zajęć w Krainie Kreatywności jest pobudzenie dzieci i młodzieży do jak najszerzej rozumianej twórczości i chęci działania artystycznego. Kraina również pokazuje możliwości i efekty twórczego działania i myślenia, które odbiegają od tego, co zwykle jest realizowane podczas większości zajęć szkolnych w sposób tradycyjny. Udział w tym projekcie edukacyjnym ma pomóc uczestnikom w poznawaniu i rozumieniu szeroko rozumianej sfery sztuki i kultury, jak również ma dać impuls do odwiedzania instytucji kulturalnych. Tematem nadrzędnym i przewodnim projektu edukacyjno-artystycznego Kraina Kreatywności jest twórczość. Wszelkie działania artystyczne mają również pomagać uzewnętrzniać emocje, pragnienia i rozwijać dążenie do samorealizacji. To także forma komunikacji uczestnika z samym sobą i z innymi. W trakcie zajęć możliwa staje się zmiana sposobu odbierania otaczającej rzeczywistości.

Kraina Kreatywności to jednodniowe zajęcia, których czas trwania wynosi około sześciu godzin, skierowane są do zorganizowanych grup szkolnych, liczących nie więcej niż trzydziestu trzech uczniów. Uczestnicy spotkania zapoznają się z różnorodnymi formami wypowiedzi twórczych i artystycznych oraz realizują własne, oryginalne projekty. W czasie kilkugodzinnych zajęć dzieci i młodzież biorą udział w warsztacie plastycznym, gdzie tworzą kompozycje malarskie i rzeźbiarskie, warsztacie kreatywnego i spontanicznego myślenia, warsztacie video-art, gdzie zapoznają się z technikami multimedialnymi. Każdy warsztat trwa około półtorej godziny na zasadzie rotacji. Tematy niektórych ćwiczeń, których rozwiązywanie staje się przygodą w Krainie Kreatywności, brzmią: Na czym polega kompozycja zamknięta, a na czym dynamiczna? Jak zrobić dobry portret? Jak wspólnie skonstruować dowolny pojazd, wykorzystując do tego cienie własnych rąk? Jak udoskonalić i zaskakująco ożywić reklamę? Do czego można wykorzystać niebieski balonik? Jak kolor wpływa na odbiór dzieła?

Zajęcia skierowane są do dzieci i młodzieży w wieku od lat 7 do 18. Każdorazowo są dostosowane do poziomu wiekowego i rozwojowego uczestników oraz ich doświadczeń twórczych. Wiele grup odwiedza Krainę więcej niż jeden raz. Na przestrzeni czterech lat łącznie we wszystkich edycjach Krainy Kreatywności uczestniczyło ponad 120 grup uczniowskich, co daje liczbę bliską czterem tysiącom „młodych adeptów sztuki”. Kraina Kreatywności gościła m.in. w: redakcji „Gazety Wyborczej” w Gdańsku, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku, w Biurze Wystaw Artystycznych w Zielonej Górze, szkołach podstawowych i gimnazjach w Gdańsku i Gdyni, w Kolonii Artystów w Gdańsku i w plenerach Parku Oliwskiego z TVP1. Czytaj więcej


KONTAKT

Fundacja TAX z siedzibą w
81-553 Gdynia, ul. Bernadowska 1
(dawna Fundacja Rozwoju Edukacji i Twórczości)

Adres do korespondencji: 81-820 Sopot, ul. 23 Marca 77 C
+48 501 13 44 11
Adres e-mail: fundacja@trenerkreatywnosci.pl

Konto bankowe:
PKO BP
89 1020 1853 0000 9802 0242 6070

KRS 0000275430 z dn. 28 lutego 2007 r.
REGON 220380647
NIP 585-14-31-174

Piotr Niewiadomski
Prezes Zarządu Fundacji
piotr@taxszkolenia.pl