CELE STATUTOWE

Celem Fundacji jest rozwój nowoczesnej edukacji i oświaty ze szczególnym uwzględnieniem edukacji twórczej poprzez:

_____________________________________________________________________________________________________

 1. Rozwijanie i promowanie idei edukacji twórczej oraz twórczości,
 2. Kreowanie twórczego rozwoju jednostek ludzkich i grup społecznych,
 3. Inspirowanie jednostek ludzkich do kreatywnego życia,
 4. Zwiększanie dostępności kształcenia oraz podnoszenie poziomu wykształcenia,
 5. Tworzenie programów wyrównywania szans i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i słuchaczy,
 6. Podnoszenie poziomu aktywności zawodowej i zatrudnienia,
 7. Integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz dyskryminowanych na rynku pracy,
 8. Zmniejszanie dysproporcji poziomu edukacji i oświaty pomiędzy miastem a wsią,
 9. Dbałość o regionalne dziedzictwo kulturowe,
 10. Rozwój lokalnej infrastruktury edukacyjnej, sportowej i kulturalnej,
 11. Rozwój usług tworzących podstawy społeczeństwa informacyjnego.

 

Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *