Błędne Koło

BŁĘDNE KOŁO
SYTUACYJNA GRA SZKOLENIOWA

współpraca:

Motto:
„…Jakieś wydarzenie lub jakaś zmiana w jednym kraju – czy to upadek banku, krach na giełdzie lub rynku nieruchomości, czy to zabójstwo polityczne albo waluty – rozprzestrzenia się na inne i powoduje potężne turbulencje, pod wpływem których cały system meandruje w zupełnie nie przewidywanym kierunku…”

Chaos. Zarządzanie i marketing w erze turbulencji.
Philips Kotler, John A. Caslione


W dzisiejszej – szybko, a nawet jeszcze szybciej – zmieniającej się rzeczywistości ciągle wyrastają przed nami nowe przeciwności. Wyrastają szybciej niż grzyby po deszczu. Prześcignięcie nieustannie rodzących się przeciwności zapewnia sukces Tobie i Twojej Firmie.

Uczestnicy w trakcie tej gry sytuacyjnej napotykają niecodzienne przeszkody, które przekształcają ich drogę w na pozór Błędne Koło. Poszczególne zadania są rozgrywane w atrakcyjnym terenie Kolibki Adventure Park. Żeby pokonać przeciwności potrzeba różnorodnych strategii, które nie są inwazyjne i nie stanowią zagrożenia dla Firmy. Celem każdego zadania jest kreatywne rozwiązanie problemu według, jakże niekonwencjonalnych zasad: rywalizując poprzez współpracę i współpracując poprzez rywalizację.

Ta sytuacyjna gra szkoleniowa pokaże jak różne bariery zniekształcają a nawet udaremniają prawidłowy przekaz w komunikacji interpersonalnej i jak skutecznie pokonywać takie utrudnienia. Element finansowy wprowadzony do rozgrywki w Błędnym Kole dostarczy błądzącym w nim dodatkowych emocji i ekscytacji. Tak samo jak w życiu: „jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze” – gra uświadomi, często pomijane, wzajemne zależności pomiędzy korzyściami finansowymi małego i dużego portfela.

Napotykane przeszkody mogą doprowadzić każdą Firmę do bankructwa albo… na szczyt. Gdzie wtedy znajdzie się Twoja Firma, zależy od kreatywnej umiejętności adaptacji w zmieniających się warunkach. I tutaj najważniejsza jest adaptacja każdego ogniwa…

„Toyota, już w połowie XX wieku i w przeciwieństwie zachodnich rywali po prostu uwierzyła, że szeregowi pracownicy mogą być czymś więcej niż tylko trybikami w bezdusznej machinie produkcyjnej. Że jeśli wyposażyć ich w odpowiednie narzędzia i wiedzę, mogą rozwiązywać problemy, wprowadzać innowacje, stanowić zmiany. Dzięki takiemu prowadzeniu i zarządzaniu firmą, Toyota – jako jedna z pierwszych – dostrzegła w swej sile roboczej geniusz niezbędny do szybkiego, a zarazem nieustającego postępu operacyjnego.”

Efekty tak skutecznej filozofii możemy na bieżąco obserwować po dziś dzień. Dlatego też, w naszych szkoleniach, odwołujemy się do bogatych i wieloznaczeniowych segmentów japońskiej szkoły biznesu Gemba Kaizen. A „błądzący po kole” zobaczą jak własne zaangażowanie lub jego katastroficzny brak przekładają się na wyniki finansowe całej Firmy.

Jak wynika z odpowiedzi pojawiających się w przeprowadzanych ankietach podsumowujących, Błędne Koło jest grą szkoleniową dla biznesu, dzięki której:

  • Uczestnicy zapamiętają do 80 % przekazywanej wiedzy jednocześnie dobrze ją rozumiejąc.
  • Udział w grze wywołuje emocje i ekscytacje, przez co uczestnicy stają się bardziej zaangażowani i trwalej zapamiętują wnioski ze szkolenia.
  • Błądzący po Kole zaczynają inaczej i lepiej rozumieć złożone zjawiska i pojęcia biznesowe, które przekazywane w książce, czy podczas stacjonarnego wykładu nie są tak łatwo przyswajalne.

Uczestnictwo w Błędnym Kole pozwala na:

  • Odnalezienie się w sytuacjach, kiedy trzeba współpracować z przypadkowymi ludźmi i dostrzegać nowe cele.
  • Poznanie różnych, kreatywnych sposobów rozwiązywania problemów.
  • Zrozumienie zalet podążania małymi krokami do dużego celu.
  • Uchwycenie sensu stosowania pozytywnego wyładowywania negatywnych emocji.
  • Efektywne wykorzystywanie współpracy zespołowej do rozwiązywania złożonych problemów.

Zajęcia prowadzone są równocześnie przez trzech trenerów kilku instruktorów i asystentów co wywołuje w uczestnikach ciągły stan gotowości do działania. A z drugiej strony efekt synergii – współpraca 3 trenerów – przyczynia się do dużo większej skuteczności w implementowaniu rozwiązań szkoleniowych do codziennej pracy.Każda gra jest poprzedzona studyjną wizytą w Firmie, dzięki czemu poszczególne elementy gry są dostosowywane do specyfiki Firmy.


Liczba uczestników zależy od decyzji firmy. Założeniem gry jest stworzenie trzech rywalizujących i współpracujących zespołów, najlepiej z równą liczbą członków. Optymalna grupa to 30 uczestników. Mimo iż wydaje się to dużą liczbą uczestników, to opieka trzech trenerów zapewnia wszystkim aktywne uczestnictwo w grze. Koszt uczestnictwa w grze Błędne Koło dla grupy optymalnej wynosi 325 zł netto za uczestnika.

Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *